W burzliwych dziejach Europy, rzeki – a Wisła jest tu dobrym przykładem – nigdy nie były tylko beznamiętnymi nazwami geograficznymi na mapach i w atlasach. Rzeki zawsze stanowiły przedmiot narodowych i ogólnoeuropejskich debat i kontrowersji