bücherzapomniana granica

Teaser
DRUCKVERSION Zapomniana granica

Kiedy myślimy o granicy polsko-niemieckiej, stają nam przed oczami takie miejscowości jak Frankfurt nad Odrą i Słubice, Guben i Gubin czy Görlitz i Zgorzelec – dwumiasta nad Odrą i Nysą. Wytyczona po pierwszej wojnie światowej granica między Niemcami a Polską popadła natomiast w zapomnienie.

Ma to pewien związek z jej historią. Kiedy przed stu laty Polska odzyskała niepodległość, była często wykpiwana przez Niemców jako niezdolne do przetrwania "państwo sezonowe". Ponieważ wskutek traktatu wersalskiego oraz plebiscytów na Górnym Śląsku i w Prusach Wschodnich Niemcy musiały oddać Polsce wiele terytoriów, po stronie
niemieckiej używano wówczas również określenia "krwawiąca granica". "Polski korytarz", który z niemieckiej perspektywy oddzielał Prusy Wschodnie od reszty Republiki Weimarskiej, to kolejne pojęcie kojarzące się z owym obfitującym w konflikty rozdziałem historii stosunków polsko-niemieckich.

Jak jednak wyglądało życie codzienne na polsko-niemieckiej granicy sto lat temu? Czy oprócz konfliktów istniała również transgraniczna współpraca? A jak dziś Polacy i Niemcy myślą o tamtym czasie? Niemieccy i polscy autorzy niniejszej pracy zbiorowej podróżowali wzdłuż owej zapomnianej granicy i dokonali przy tej okazji zadziwiających odkryć.

Dagmara Jajeśniak-Quast i Uwe Rada (Redakcja): Zapomniana granica. Polsko-niemieckie poszukiwanie śladów od Górnego Śląska po Bałtyk. Wydowanictwo JAK. Kraków 2020. Przekład: Adam Peszke. ISBN 978-83-64506-77-2

Recenzje

"W berlińskim wydawnictwie be.bra ukazał się właśnie kulturalno-historyczny przewodnik 'Zapomniana granica. Polsko-niemieckie poszukiwanie śladów od Górnego Śląska do Bałtyku'. Jego redaktorami są Dargmara Jajeśniak-Quast i Uwe Rada, berliński pisarz, eseista, dziennikarz, autor m.in. monografii Odry i Niemna. Książka zawiera relacje uczestników wyprawy i eseje autorstwa polskich i niemieckich publicystów, historyków i kulturoznawców, omawiające różne aspekty międzywojennej granicy."
Bogdan Twardochleb, Kurier Szczeciński


DRUCKVERSION
nach oben
Die Adria Zapomniana granica

Informacja wydawnictwa
Wydawnictwo JAK